Definicja Zastępczy Uposażony. Czym jest poprzez ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania sumy.
uposażony zastępczy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zastępczy Uposażony

Co to jest UPOSAŻONY ZASTĘPCZY: osoba wskazana we wniosku poprzez ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, w razie, zgonu ubezpieczonego i uposażonego przed wystąpieniem tego zdarzenia.

Definicja Ubezpieczenie Na Życie Z Funduszem Inwestycyjnym:
Co to jest ubezpieczenia, które łączy w sobie ochronę zapewnioną poprzez ubezpieczenie na życie z funkcją oszczędnościową. Część składki inwestowana jest poprzez towarzystwo w ubezpieczeniowym funduszu uposażony zastępczy.
Definicja Udział Własny:
Co to jest jest ustalona umownie część szkody jaką ubezpieczający będzie pokrywał z własnych środków. Udział własny określany jest procentowo. Przykład: szkoda = 1000, udział własny = 10%, odszkodowanie = 1000 uposażony zastępczy.
Definicja Ubezpieczenie Na Życie:
Co to jest ubezpieczenia, które w pierwszej kolejności zapewnienia bezpieczeństwo finansowe członkom rodziny ubezpieczonego na wypadek jego zgonu. W takim przypadku towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty uposażony zastępczy.
Definicja Ubezpieczenie Na Życie I Dożycie:
Co to jest rodzaj ubezpieczenia na życie przewidujący wypłatę świadczenia w razie, gdy zgon nastąpi pośrodku określonej liczby lat, albo ubezpieczony dożyje wieku określonego w umowie uposażony zastępczy.

Czym jest Uposażony zastępczy znaczenie w Słownik U .

  • Dodano:
  • Autor: