Definicja Zastępczy Uposażony. Czym jest poprzez ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania sumy.
uposażony zastępczy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zastępczy Uposażony

Co to jest UPOSAŻONY ZASTĘPCZY: osoba wskazana we wniosku poprzez ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, w razie, zgonu ubezpieczonego i uposażonego przed wystąpieniem tego zdarzenia.

Definicja Ubezpieczenie na życie:
Co to jest ubezpieczenia, które w pierwszej kolejności zapewnienia bezpieczeństwo finansowe członkom rodziny ubezpieczonego na wypadek jego zgonu. W takim przypadku towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty UPOSAŻONY ZASTĘPCZY.
Definicja Ubezpieczający:
Co to jest ubezpieczenia, osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem i zobowiązuje się do uiszczania składki UPOSAŻONY ZASTĘPCZY.
Definicja Umowa ubezpieczenia:
Co to jest której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie, z kolei ubezpieczający zobowiązuje się opłacać składkę ubezpieczeniową UPOSAŻONY ZASTĘPCZY.
Definicja Uprzednio występująca choroba:
Co to jest przedłużające się albo przewlekłe schorzenia, na które ubezpieczony był leczony, uzyskał poradę lekarską albo przebył zabieg chirurgiczny pośrodku 24 miesięcy przed dniem początku odpowiedzialności w UPOSAŻONY ZASTĘPCZY.

Czym jest Uposażony zastępczy znaczenie w Słownik U .

  • Dodano:
  • Autor: