Definicja Kapitałowy Fundusz Ubezpieczeniowy. Czym jest celu pomnażania oszczędności wpłaconych.
ubezpieczeniowy fundusz co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kapitałowy Fundusz Ubezpieczeniowy

Co to jest UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY: forma inwestowania kapitału w celu pomnażania oszczędności wpłaconych poprzez klienta. Sam ubezpieczony decyduje o wyborze rodzaju ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego i procencie składki przeznaczonej do inwestowania.

Definicja Ubezpieczenie Na Życie:
Co to jest ubezpieczenia, które w pierwszej kolejności zapewnienia bezpieczeństwo finansowe członkom rodziny ubezpieczonego na wypadek jego zgonu. W takim przypadku towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy.
Definicja Umowa Ubezpieczenia:
Co to jest której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie, z kolei ubezpieczający zobowiązuje się opłacać składkę ubezpieczeniową ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy.
Definicja Udział Własny:
Co to jest jest ustalona umownie część szkody jaką ubezpieczający będzie pokrywał z własnych środków. Udział własny określany jest procentowo. Przykład: szkoda = 1000, udział własny = 10%, odszkodowanie = 1000 ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy.
Definicja Uposażony:
Co to jest Uposażony – odmiennie beneficjent; osoba uprawniona poprzez Ubezpieczonego, której zostanie wypłacone świadczenie w razie zgonu ubezpieczonego ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy.

Czym jest Ubezpieczeniowy fundusz znaczenie w Słownik U .

  • Dodano:
  • Autor: