Definicja Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym. Czym jest łączy w sobie ochronę.
ubezpieczenie życie funduszem co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym

Co to jest UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM: rodzaj ubezpieczenia, które łączy w sobie ochronę zapewnioną poprzez ubezpieczenie na życie z funkcją oszczędnościową. Część składki inwestowana jest poprzez towarzystwo w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, który pomnaża uzyskiwane środki. Towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty zgromadzonej w funduszu sumy składek w formie renty albo jednorazowego świadczenia po upłynięciu określonego w umowie okresu ubezpieczenia.

Definicja Ubezpieczający:
Co to jest ubezpieczenia, osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem i zobowiązuje się do uiszczania składki UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM.
Definicja Uprzednio występująca choroba:
Co to jest przedłużające się albo przewlekłe schorzenia, na które ubezpieczony był leczony, uzyskał poradę lekarską albo przebył zabieg chirurgiczny pośrodku 24 miesięcy przed dniem początku odpowiedzialności w UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM.
Definicja Ubezpieczony:
Co to jest osoba fizyczna wymieniona imiennie w umowie ubezpieczeniowej, na rzecz której zawarto polisę UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM.
Definicja Ubezpieczenie bezskładkowe:
Co to jest dla której Ubezpieczający zaprzestał opłacania składek, a nie złoży wniosku o wypłatę wartości wykupu. W rezultacie takiego przekształcenia Ubezpieczający zwolniony jest z obowiązku opłacania UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM.

Czym jest Ubezpieczenie na życie z znaczenie w Słownik U .

  • Dodano:
  • Autor: