Definicja Świadczenie. Czym jest ubezpieczeń wypłaca w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczonego.
świadczenie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Świadczenie

Co to jest ŚWIADCZENIE: stawka, którą zakład ubezpieczeń wypłaca w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczonego określonego w polisie.

Definicja Stopa Zastąpienia:
Co to jest rozmiar uzyskanej emerytury w relacji do ostatniej pensji, liczona w procentach świadczenie.
Definicja Składka Regularna:
Co to jest suma pieniędzy wypłacana ubezpieczycielowi, częstotliwość jej płacenia jest ustalona w polisie (przeważnie: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie świadczenie.
Definicja Suma Ubezpieczenia:
Co to jest określona w umowie ubezpieczenia stawka pieniężna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody poniesione poprzez ubezpieczonego świadczenie.
Definicja Stałe Elementy Mieszkania:
Co to jest mieszkaniowych przedmioty zamontowane albo wbudowane na stałe, takie jak: meblościanka, antresola, okna, drzwi, kominek, przedmioty urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych; pokrycie ścian świadczenie.

Czym jest Świadczenie znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: