Definicja Zastąpienia Stopa. Czym jest rozmiar uzyskanej emerytury w relacji do ostatniej pensji.
stopa zastąpienia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zastąpienia Stopa

Co to jest STOPA ZASTĄPIENIA: rozmiar uzyskanej emerytury w relacji do ostatniej pensji, liczona w procentach.

Definicja Suma Ubezpieczenia:
Co to jest określona w umowie ubezpieczenia stawka pieniężna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody poniesione poprzez ubezpieczonego stopa zastąpienia.
Definicja Składka Regularna:
Co to jest suma pieniędzy wypłacana ubezpieczycielowi, częstotliwość jej płacenia jest ustalona w polisie (przeważnie: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie stopa zastąpienia.
Definicja Szpital:
Co to jest odpowiednio z przepisami prawa zakład lecznictwa zamkniętego, którego kluczowym zadaniem jest leczenie chorych i całodobowa opieka nad nimi w uwarunkowaniach specjalnie do tych celów przystosowanych stopa zastąpienia.
Definicja Świadczenie:
Co to jest stawka, którą zakład ubezpieczeń wypłaca w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczonego określonego w polisie stopa zastąpienia.

Czym jest Stopa zastąpienia znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: