Definicja Rodzinny Pakiet. Czym jest na rzecz Głównego Ubezpieczonego i jego współmałżonka.
pakiet rodzinny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Rodzinny Pakiet

Co to jest PAKIET RODZINNY: umowa ubezpieczenia zawierana na rzecz Głównego Ubezpieczonego i jego współmałżonka, wspólnie z ich dziećmi swoimi albo przysposobionymi.

Definicja Poręczenie Cywilne:
Co to jest gdzie poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie, jeśli dłużnik nie wykona zobowiązania w ustalonym czasie. Umowa poręczenia powinna być zawarta pisemnie pod rygorem pakiet rodzinny.
Definicja Pracownik:
Co to jest osoba zatrudniona opierając się na umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego albo innej umowy, której obiektem jest zatrudnienie pakiet rodzinny.
Definicja Partner Medyczny:
Co to jest placówka medyczna, z którą towarzystwo ubezpieczeniowe zawarło porozumienie w kwestii udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego pakiet rodzinny.
Definicja Poręczenie Wekslowe (Awal):
Co to jest zobowiązanie złożone na wekslu, gdzie zobowiązujemy się do zapłacenia długu, jeśli osoba, za którą poręczamy, w razie gdy ona nie zapłaci. Awal składany jest na przedniej stronie weksla, przez pakiet rodzinny.

Czym jest Pakiet Rodzinny znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: