Definicja Akwizycji Koszty. Czym jest towarzystwa ubezpieczeniowego powiązane z procesem pozyskania.
koszty akwizycji co to jest

Czy przydatne?

Definicja Akwizycji Koszty

Co to jest KOSZTY AKWIZYCJI: bezpośrednie wydatki towarzystwa ubezpieczeniowego powiązane z procesem pozyskania i zawarcia umowy ubezpieczenia (prowizje, wydatki badań lekarskich i ekspertyz i atestów przy ocenie ryzyka).

Definicja Komisja Nadzoru Ubezpieczeń I Funduszy Emerytalnych (KNUiFE):
Co to jest 2006r. – Komisja Nadzoru Finansowego - jest organem państwowego nadzoru ubezpieczeniowego i emerytalnego. Nadzorem Komisji jest objęta działalność: 1) ubezpieczeniowa, o której mowa w regulaminach o koszty akwizycji.
Definicja Kwota Bezsporna Odszkodowania:
Co to jest poszkodowanemu od ubezpieczyciela w nawiązniu ze zgłoszonym zdarzeniem losowym, która pozostaje poza sporem o wysokość odszkodowania. By stawka bezsporna została wypłacona, musi zaistnieć wymóg jej koszty akwizycji.
Definicja Kompensacja Szkody:
Co to jest wyrównanie materialnych skutków zdarzeń losowych koszty akwizycji.
Definicja Konwersja:
Co to jest operacja, w trakcie której dokonuje się przeniesienia środków między funduszami zarządzanymi poprzez to samo towarzystwo koszty akwizycji.

Czym jest Koszty akwizycji znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: