Definicja Konwersja. Czym jest dokonuje się przeniesienia środków między funduszami zarządzanymi.
konwersja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Konwersja

Co to jest KONWERSJA: operacja, w trakcie której dokonuje się przeniesienia środków między funduszami zarządzanymi poprzez to samo towarzystwo.

Definicja Komisja Nadzoru Ubezpieczeń I Funduszy Emerytalnych (KNUiFE):
Co to jest 2006r. – Komisja Nadzoru Finansowego - jest organem państwowego nadzoru ubezpieczeniowego i emerytalnego. Nadzorem Komisji jest objęta działalność: 1) ubezpieczeniowa, o której mowa w regulaminach o konwersja.
Definicja Kombinowane Ubezpieczenie:
Co to jest obejmuje opierając się na jednej polisy kilka ryzyk ubezpieczeniowych, np. - w ubezpieczeniach nieruchomości – pożar, powódź, trzęsienie ziemi konwersja.
Definicja Kompensacja Szkody:
Co to jest wyrównanie materialnych skutków zdarzeń losowych konwersja.
Definicja Karencja:
Co to jest Określony w umowie ubezpieczeniowej moment, gdzie towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w tym czasie szkody określone w umowie ubezpieczenia. Ma na celu konwersja.

Czym jest Konwersja znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: