Definicja Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE). Czym jest Komisja Nadzoru.
komja nadzoru ubezpieczeń co to jest

Czy przydatne?

Definicja Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE)

Co to jest KOMISJA NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH (KNUIFE): od dnia 19 września 2006r. – Komisja Nadzoru Finansowego - jest organem państwowego nadzoru ubezpieczeniowego i emerytalnego. Nadzorem Komisji jest objęta działalność:1) ubezpieczeniowa, o której mowa w regulaminach o działalności ubezpieczeniowej2) w dziedzinie pośrednictwa ubezpieczeniowego, o której mowa w regulaminach o pośrednictwie ubezpieczeniowym3) w dziedzinie funduszy emerytalnych, o której mowa w regulaminach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych4) w dziedzinie pracowniczych programów emerytalnych, o której mowa w regulaminach o pracowniczych programach emerytalnych.Nadzorowi podlegają podmioty kierujące działalność w wyżej wymienionych obszarach, zwłaszcza zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, fundusze i towarzystwa emerytalne.Celem nadzoru jest ochrona interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych albo uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych.

Czym jest Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i znaczenie w Słownik K .