Definicja Płatności Okres Gwarantowany. Czym jest towarzystwem emerytalnym. Gwarantuje wypłatę.
gwarantowany okres płatności co to jest

Czy przydatne?

Definicja Płatności Okres Gwarantowany

Co to jest GWARANTOWANY OKRES PŁATNOŚCI: umowa zawierana z towarzystwem emerytalnym. Gwarantuje wypłatę emerytury na wypadek zgonu świadczeniobiorcy przed upływem czasu objętego gwarancją osobie wskazanej poprzez emeryta.

Definicja Gospodarcze Ubezpieczenie:
Co to jest ubezpieczenia majątkowe, albo osobowe. Prowadzone poprzez komercyjne zakłady ubezpieczeń- tzn. takie, których kluczowym celem funkcjonowania jest osiągnięcie zysku gwarantowany okres płatności.
Definicja Grupowe Ubezpieczenia:
Co to jest ubezpieczenia, gdzie stroną ubezpieczaną jest ekipa osób, przeważnie praktykowane w zakładach pracy. Dotyczy ubezpieczeń na wypadek zgonu, następstw niefortunnych wypadków wspólnie z dodatkowymi gwarantowany okres płatności.
Definicja Giełda Papierów Wartościowych (GPW):
Co to jest organizacją mającą na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, i tym podobne) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Zamiana taka regulowana gwarantowany okres płatności.
Definicja Główny Ubezpieczony:
Co to jest Ubezpieczony wskazujący osoby objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach pakietu rodzinnego gwarantowany okres płatności.

Czym jest Gwarantowany Okres Płatności znaczenie w Słownik G .

  • Dodano:
  • Autor: