Definicja Ubezpieczenia Suma Gwarantowana. Czym jest którą ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić.
gwarantowana suma co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ubezpieczenia Suma Gwarantowana

Co to jest GWARANTOWANA SUMA UBEZPIECZENIA: to ustalona w polisie stawka, którą ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić w przypadku zgonu, trwałego kalectwa ubezpieczonego, bądź innego zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w polisie i nastąpi to w czasie trwania ubezpieczenia.

Definicja Gwarantowany Okres Płatności:
Co to jest umowa zawierana z towarzystwem emerytalnym. Gwarantuje wypłatę emerytury na wypadek zgonu świadczeniobiorcy przed upływem czasu objętego gwarancją osobie wskazanej poprzez emeryta gwarantowana suma ubezpieczenia.
Definicja Giełda Papierów Wartościowych (GPW):
Co to jest organizacją mającą na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, i tym podobne) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Zamiana taka regulowana gwarantowana suma ubezpieczenia.
Definicja Grupowe Ubezpieczenia:
Co to jest ubezpieczenia, gdzie stroną ubezpieczaną jest ekipa osób, przeważnie praktykowane w zakładach pracy. Dotyczy ubezpieczeń na wypadek zgonu, następstw niefortunnych wypadków wspólnie z dodatkowymi gwarantowana suma ubezpieczenia.
Definicja Główny Ubezpieczony:
Co to jest Ubezpieczony wskazujący osoby objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach pakietu rodzinnego gwarantowana suma ubezpieczenia.

Czym jest Gwarantowana suma znaczenie w Słownik G .

  • Dodano:
  • Autor: