Definicja Ubezpieczony Główny. Czym jest Ubezpieczony wskazujący osoby objęte ochroną.
główny ubezpieczony co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ubezpieczony Główny

Co to jest GŁÓWNY UBEZPIECZONY: Ubezpieczony wskazujący osoby objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach pakietu rodzinnego.

Definicja Gospodarcze Ubezpieczenie:
Co to jest ubezpieczenia majątkowe, albo osobowe. Prowadzone poprzez komercyjne zakłady ubezpieczeń- tzn. takie, których kluczowym celem funkcjonowania jest osiągnięcie zysku główny ubezpieczony.
Definicja Grupowe Ubezpieczenia:
Co to jest ubezpieczenia, gdzie stroną ubezpieczaną jest ekipa osób, przeważnie praktykowane w zakładach pracy. Dotyczy ubezpieczeń na wypadek zgonu, następstw niefortunnych wypadków wspólnie z dodatkowymi główny ubezpieczony.
Definicja Gwarantowany Okres Płatności:
Co to jest umowa zawierana z towarzystwem emerytalnym. Gwarantuje wypłatę emerytury na wypadek zgonu świadczeniobiorcy przed upływem czasu objętego gwarancją osobie wskazanej poprzez emeryta główny ubezpieczony.
Definicja Giełda Papierów Wartościowych (GPW):
Co to jest organizacją mającą na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, i tym podobne) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Zamiana taka regulowana główny ubezpieczony.

Czym jest Główny Ubezpieczony znaczenie w Słownik G .

  • Dodano:
  • Autor: