Definicja Inwalidztwo Trwałe Częściowe. Czym jest nieszczęśliwego wypadku albo dolegliwości organów.
częściowe trwałe inwalidztwo co to jest

Czy przydatne?

Definicja Inwalidztwo Trwałe Częściowe

Co to jest CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO: strata w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku albo dolegliwości organów wymienionych w odpowiednich OWU albo całkowita strata funkcji w takich organach.

Definicja Cena Nabycia Jednostki Uczestnictwa:
Co to jest stawka, wg której jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego są dopisywane do indywidualnego rachunku częściowe trwałe inwalidztwo.
Definicja Choroba:
Co to jest anormalny, wedle ogólnie uznanej wiedzy medycznej, stan fizyczny albo psychiczny organizmu częściowe trwałe inwalidztwo.
Definicja Choroba Psychiczna:
Co to jest dolegliwość zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00 – F99 częściowe trwałe inwalidztwo.
Definicja Cedent:
Co to jest Cedent – osoba dokonująca cesji (zrzekająca się praw do polisy) na rzecz osoby trzeciej (cesjonariusza częściowe trwałe inwalidztwo.

Czym jest Częściowe trwałe inwalidztwo znaczenie w Słownik C .

  • Dodano:
  • Autor: