Definicja Choroba. Czym jest anormalny, wedle ogólnie uznanej wiedzy medycznej, stan fizyczny albo.
choroba co to jest

Czy przydatne?

Definicja Choroba

Co to jest CHOROBA: anormalny, wedle ogólnie uznanej wiedzy medycznej, stan fizyczny albo psychiczny organizmu.

Definicja Całkowite Trwałe Inwalidztwo:
Co to jest całkowita i trwała niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zawodowej, powstała w konsekwencji wypadku albo dolegliwości poprzez moment określony w OWU choroba.
Definicja Choroba Psychiczna:
Co to jest dolegliwość zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00 – F99 choroba.
Definicja Czas Trwania Umowy:
Co to jest nieokreślony albo określony – wtedy normalnie oznaczony jest w miesiącach lub latach, a kończący wspólnie z upływem ostatniego dnia wyznaczonego w umowie ubezpieczenia. W większości rodzajów umów jej choroba.
Definicja Cedent:
Co to jest Cedent – osoba dokonująca cesji (zrzekająca się praw do polisy) na rzecz osoby trzeciej (cesjonariusza choroba.

Czym jest Choroba znaczenie w Słownik C .

  • Dodano:
  • Autor: