Definicja Choroba. Czym jest anormalny, wedle ogólnie uznanej wiedzy medycznej, stan fizyczny albo.
choroba co to jest

Czy przydatne?

Definicja Choroba

Co to jest CHOROBA: anormalny, wedle ogólnie uznanej wiedzy medycznej, stan fizyczny albo psychiczny organizmu.

Definicja Częściowe Trwałe Inwalidztwo:
Co to jest strata w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku albo dolegliwości organów wymienionych w odpowiednich OWU albo całkowita strata funkcji w takich organach choroba.
Definicja Cena Nabycia Jednostki Uczestnictwa:
Co to jest stawka, wg której jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego są dopisywane do indywidualnego rachunku choroba.
Definicja Cesjonariusz:
Co to jest osoba, na rzecz, której ubezpieczony (Cedent) przenosi prawa do świadczeń choroba.
Definicja Choroba Obłożna:
Co to jest stan chorobowy trwający dłużej niż 24 godziny, uniemożliwiający Ubezpieczonemu przybycie do placówki medycznej i uprawniający go do wezwania wizyty domowej choroba.

Czym jest Choroba znaczenie w Słownik C .

  • Dodano:
  • Autor: