Definicja Cesja. Czym jest przeniesienie poprzez cedenta praw do świadczeń na wyznaczoną poprzez.
cesja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Cesja

Co to jest CESJA: umowa oznaczająca przeniesienie poprzez cedenta praw do świadczeń na wyznaczoną poprzez niego osobę albo instytucję (cesjonariusza).

Definicja Cena Nabycia Jednostki Uczestnictwa:
Co to jest stawka, wg której jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego są dopisywane do indywidualnego rachunku cesja.
Definicja Cesjonariusz:
Co to jest osoba, na rzecz, której ubezpieczony (Cedent) przenosi prawa do świadczeń cesja.
Definicja Choroba Psychiczna:
Co to jest dolegliwość zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00 – F99 cesja.
Definicja Częściowe Trwałe Inwalidztwo:
Co to jest strata w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku albo dolegliwości organów wymienionych w odpowiednich OWU albo całkowita strata funkcji w takich organach cesja.

Czym jest Cesja znaczenie w Słownik C .

  • Dodano:
  • Autor: