Definicja Asekuracja. Czym jest ubezpieczenie, zabezpieczenie) gwarancja wypłaty określonej umową.
asekuracja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Asekuracja

Co to jest ASEKURACJA: (z z łaciny assecuratio ubezpieczenie, zabezpieczenie) gwarancja wypłaty określonej umową stawki, pokrywającej utraty poniesione poprzez ubezpieczonego, a - w przypadku jego zgonu - zapewnienie wypłaty spadkobiercom.

Definicja Akt Przemocy:
Co to jest skierowanie czynności fizycznej bezpośrednio przeciwko Ubezpieczonemu asekuracja.
Definicja Ankieta Zdrowotna (Wniosek Medyczny):
Co to jest odniesieniu aktualnego stanu zdrowia i historii przebytych chorób wypełniany poprzez osobę składającą wniosek o ubezpieczenie na życie. Jest fundamentem do wyceny wielkości składki ubezpieczeniowej asekuracja.
Definicja Aktywa Netto Na Jednostkę Uczestnictwa:
Co to jest wartość aktywów netto funduszu w dniu wyceny podzielona na liczbę jednostek uczestnictwa asekuracja.
Definicja Agent Ubezpieczeniowy:
Co to jest towarzystwa ubezpieczeniowego, który prezentuje i sprzedaje polisy i prowadzi obsługę klienta w imieniu danego ubezpieczyciela. Jego działalność wymaga wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych asekuracja.

Czym jest Asekuracja znaczenie w Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: