Czym jest Dyskretna Zmienna? Słownik zmienna, której tematyka jest zbiorem skończonym albo.
zmienna dyskretna co to jest

Czy przydatne?

Dyskretna Zmienna co to znaczy

Definicja ZMIENNA DYSKRETNA: zmienna, której tematyka jest zbiorem skończonym albo przeliczalnym, lecz nie będącym zbiorem gęstym ani w sensie porządkowym, ani topologicznym, na przykład zmienne przyjmujące wyłącznie wartości naturalne albo całkowite, a również zmienna w zbiorze ludzi są zmiennymi dyskretnymi.

Definicja zdarzenia elementarne:
Co to jest prawdopodobieństwa: wszystkie możliwe rezultaty danego doświadczenia losowego, na przykład dla doświadczenia polegającego na rzucie kostką do gry zestaw zdarzeń elementarnych złożona jest z sześciu ZMIENNA DYSKRETNA.
Definicja zmienna wolna:
Co to jest występująca w warunku, do której nie zastosowano kwantyfikatora, na przykład w zapisie jedyną zmienną wolną jest zmienna A, której wartościami są podzbiory zbioru R. Zapis ten jest więc warunkiem ZMIENNA DYSKRETNA.
Definicja zbieżność wstępującego ciągu zbiorów:
Co to jest każdy ciąg wstępujący (An) podzbiorów jakiejś przestrzeni uważane jest za zbieżny, a za jego granicę przyjmuje się sumę wszystkich jego wyrazów ZMIENNA DYSKRETNA.
Definicja zbiór nigdziegęsty:
Co to jest przestrzeni metrycznej nazywa się nigdziegęstym, gdy w każdej kuli zawiera się kula rozłączna ze zbiorem A, na przykład przy każdej ustalonej liczbie naturalnej n zestaw Qn wszystkich liczb postaci ZMIENNA DYSKRETNA.

Czym jest Dyskretna Zmienna znaczenie w Słownik matematyka Z .

  • Dodano:
  • Autor: