Czym jest Żet? Słownik dżet) - fonetycznie, wg wymowy francuskiej (angielskiej), zapisane wyraz jet.
co to jest

Czy przydatne?

Żet co to znaczy

Definicja ŻET: (dżet) - fonetycznie, wg wymowy francuskiej (angielskiej), zapisane wyraz jet, w obu tych formach stosowane jako polska nazwa definicje określonego dalej. Dla r ∈ N żetem r tego rzędu w punkcie a nazywa się klasę odwzorowań f: Rn ⊇ D Rn, mających w punkcie a ∈ intD równe wartości i wartości wszystkich pochodnych tego samego rzędu aż do rzędu r włącznie. Przy określonym n w zbiorze jar wszystkich żetów r tego rzędu w określonym punkcie a ustala się działanie odpowiadające pochodnym złożenia dwóch funkcji. Zestaw jar jest ekipą względem tego działania, zwaną ekipą żetów r tego rzędu.

Definicja Zbieżność Ciągu:
Co to jest znaczy istnienie granicy tego ciągu i odnosi się do ciągów liczbowych, funkcyjnych i do ciągów różnych innych obiektów żet.
Definicja Zbiór Uporządkowany:
Co to jest zestaw z ustalonym w nim porządkiem, zwany także przestrzenią uporządkowaną żet.
Definicja Zbiór Zbieżności:
Co to jest funkcji o wspólnej dziedzinie D i o wartościach w tej samej przestrzeni topologicznej Y to jest zestaw wszystkich takich x ∈ D, iż ciąg wartości tych funkcji (sum częściowych) w punkcie x jest żet.
Definicja Zmienna Kwantyfikowana:
Co to jest zmienna, do której zastosowano któryś z kwantyfikatorów żet.

Czym jest Żet znaczenie w Słownik matematyka Z .

  • Dodano:
  • Autor: