Czym jest Przeciwne Zdarzenia? Słownik takie zdarzenia A i B odnoszące się do tego samego.
zdarzenia przeciwne co to jest

Czy przydatne?

Przeciwne Zdarzenia co to znaczy

Definicja ZDARZENIA PRZECIWNE: takie zdarzenia A i B odnoszące się do tego samego doświadczenia losowego o przestrzeni zdarzeń elementarnych X, iż A ∪ B = X i A∩B = ∅, a więc każdy z tych zbiorów jest dopełnieniem drugiego z nich do przestrzeni X; na przykład jeśli w jednorazowym rzucie kostką do gry zjawisko A bazuje na wyrzuceniu 6 oczek, to zjawisko przeciwne bazuje na wyrzuceniu którejkolwiek ilości oczek różnej od 6. Jeżeli prawdopodobieństwo jednego ze zdarzeń przeciwnych wynosi p, to prawdopodobieństwo drugiego z nich wynosi 1 - p.

Definicja Zbiory Równoliczne:
Co to jest nazywają się równolicznymi, gdy istnieje różnowartościowe odwzorowanie jednego z nich na drugi. Równoliczność zbiorów nieskończonych nie jest tak oczywista jak równoliczność zbiorów zakończonych; na zdarzenia przeciwne.
Definicja Zbiór Domknięto-Otwarty:
Co to jest przestrzeni topologicznej, będący zbiorem domkniętym i zarazem otwartym. W każdej przestrzeni topologicznej takimi zbiorami jest zestaw pusty i cała przestrzeń, a w nie wszystkich przestrzeniach jest zdarzenia przeciwne.
Definicja Zbiór Ograniczony:
Co to jest przestrzeni metrycznej nazywa się ograniczonym (w sensie metrycznym), gdy istnieje kula domknięta w tej przestrzeni, zawierająca zestaw A. Z kolei podzbiór A przestrzeni X uporządkowanej porządkiem < zdarzenia przeciwne.
Definicja Zbieżność Absolutna:
Co to jest zobacz bezwzględna zbieżność szeregu (całki zdarzenia przeciwne.

Czym jest Przeciwne Zdarzenia znaczenie w Słownik matematyka Z .

  • Dodano:
  • Autor: