Czym jest Ograniczony Zbiór? Słownik podzbiór A przestrzeni metrycznej nazywa się ograniczonym (w.
zbiór ograniczony co to jest

Czy przydatne?

Ograniczony Zbiór co to znaczy

Definicja ZBIÓR OGRANICZONY: podzbiór A przestrzeni metrycznej nazywa się ograniczonym (w sensie metrycznym), gdy istnieje kula domknięta w tej przestrzeni, zawierająca zestaw A. Z kolei podzbiór A przestrzeni X uporządkowanej porządkiem < (niekoniecznie oznaczającym mniejszość liczb) nazywa się ograniczonym z dołu (z góry), gdy istnieje taki obiekt a ∈ X (b ∈ X), iż dla wszystkich x ∈ A jest a ≤ x (x ≤ b). Podzbiór A ograniczony z dołu i z góry nazywa się ograniczonym (w sensie porządkowym). Jeżeli α, β ∈ R, to przedziały [α, β] i (α, β) są podzbiorami tej przestrzeni ograniczonymi zarówno w sensie metrycznym, jak i porządkowym.

Definicja Zupełne Pole Wektorowe:
Co to jest Rn ⊇ D Rn nazywa się zupełnym, jeżeli dla każdego x ∈ D rozwiązanie f: R ⊇ Δ Rn układu równań różniczkowych: spełniające warunek startowy f(0) = x, jest określone w całym zbiorze R. Wtedy pole F zbiór ograniczony.
Definicja Zbieżność Jednostajna:
Co to jest zobacz jednostajna zbieżność zbiór ograniczony.
Definicja Zbiór Podzbiorów:
Co to jest X można rozważać różne zbiory (zwane regularnie rodzinami) jego podzbiorów, a więc zbiory, których elementami są podzbiory zbioru X. Zwłaszcza dla każdego zbioru X jest jednoznacznie ustalona rodzina zbiór ograniczony.
Definicja Zbiór Nigdziegęsty:
Co to jest przestrzeni metrycznej nazywa się nigdziegęstym, gdy w każdej kuli zawiera się kula rozłączna ze zbiorem A, na przykład przy każdej ustalonej liczbie naturalnej n zestaw Qn wszystkich liczb postaci zbiór ograniczony.

Czym jest Ograniczony Zbiór znaczenie w Słownik matematyka Z .

  • Dodano:
  • Autor: