Czym jest Szeregu Zbieżność? Słownik jeśli (an) jest ciągiem przedmiotów przestrzeni topologicznej.
zbieżność szeregu co to jest

Czy przydatne?

Szeregu Zbieżność co to znaczy

Definicja ZBIEŻNOŚĆ SZEREGU: jeśli (an) jest ciągiem przedmiotów przestrzeni topologicznej, gdzie jest określone do - dawanie, to szereg nazywa się zbieżnym, gdy jest zbieżny ciąg (sn), określony równościami dla n ∈ N i nazywany ciągiem sum częściowych danego szeregu. Granicę ciągu (sn) nazywa się wtedy sumą tego szeregu. Dla zbieżności szeregu liczbowego wymaga się nie tylko zbieżności ciągu sum częściowych (sn), ale również, aby jego granica była skończona.

Definicja Złoty Podział:
Co to jest podział całości (na przykład odcinka) na takie dwie części, iż relacja mniejszej do większej jest równy stosunkowi większej do całości. Zobacz podział złoty zbieżność szeregu.
Definicja Zależność:
Co to jest zmiennej x bazuje na tym, iż każdej zmianie zmiennej x odpowiada ustalona zmiana zmiennej y. Matematycznym opisem zależności są w pierwszej kolejności funkcje, a niekiedy również inne stosunki zbieżność szeregu.
Definicja Zbieżność Niemal Jednostajna:
Co to jest zobacz niemal jednostajna zbieżność zbieżność szeregu.
Definicja Zbieżność Metryczna:
Co to jest istnienie granicy ciągu (xn) punktów (mogą nimi być również funkcje albo inne obiekty) przestrzeni metrycznej (X, ρ) i opis tej granicy dzięki metryki ρ tej przestrzeni. Opis ten może być następujący zbieżność szeregu.

Czym jest Szeregu Zbieżność znaczenie w Słownik matematyka Z .

  • Dodano:
  • Autor: