Czym jest Współrzędna? Słownik liczba xk, będąca k-tym wyrazem ciągu skończonego (x1,...,xn.
współrzędna co to jest

Czy przydatne?

Współrzędna co to znaczy

Definicja WSPÓŁRZĘDNA: liczba xk, będąca k-tym wyrazem ciągu skończonego (x1,...,xn), przyporządkowanego punktowi P jakiejś przestrzeni poprzez układ współrzędnych σ w tej przestrzeni, nazywa się k-tą współrzędną punktu P w układzie współrzędnych σ.

Czym jest Współrzędna znaczenie w Słownik matematyka W .