Czym jest Współpłaszczyznowość? Słownik własność skończonego zbioru punktów (wektorów), polegająca.
współpłaszczyznowość co to jest

Czy przydatne?

Współpłaszczyznowość co to znaczy

Definicja WSPÓŁPŁASZCZYZNOWOŚĆ: własność skończonego zbioru punktów (wektorów), polegająca na należeniu (równoległości) do tej samej płaszczyzny.

Definicja Wiązka Prostych:
Co to jest zestaw wszystkich prostych przestrzeni trójwymiarowej, mających jeden pkt. wspólny. Nazywa się on wierzchołkiem wiązki współpłaszczyznowość.
Definicja Wielościan Centryczny:
Co to jest wszystkie wierzchołki leżą na pewnej sferze, zwanej sferą opisaną na nim, a wszystkie jego ściany są styczne do pewnej sfery, zwanej sferą weń wpisaną, i sfery te mają wspólny środek. Istnieje współpłaszczyznowość.
Definicja Warunek Caratheodory´Ego:
Co to jest przestrzeni X jest ustalona funkcja γ: 2X [0, ∞], spełniająca warunki: to podzbiór A przestrzeni X spełnia warunek Carathéodory´ego względem funkcji γ, gdy dla każdego Z ⊆ X zachodzi równość γ(Z) = γ współpłaszczyznowość.
Definicja Wariancja Zmiennej Losowej:
Co to jest losowej X jest oznaczana symbolem D2X i ustalona wzorem D2X = E(X - EX)2, a więc jest wartością oczekiwaną nowej zmiennej losowej, będącej kwadratem odchyleń zmiennej losowej X od jej wartości współpłaszczyznowość.

Czym jest Współpłaszczyznowość znaczenie w Słownik matematyka W .

  • Dodano:
  • Autor: