Czym jest Wielomian? Słownik nad ciałem K zmiennych x1,...,xn, gdzie n jest określoną liczbą.
wielomian co to jest

Czy przydatne?

Wielomian co to znaczy

Definicja WIELOMIAN: nad ciałem K zmiennych x1,...,xn, gdzie n jest określoną liczbą naturalną, jest sumą skończonej ilości jednomianów tych zmiennych i o współczynnikach należących do ciała K. Stopniem wielomianu nazywa się najwyższy stopień jednomianu, będącego składnikiem tego wielomianu. Jeśli K jest ciałem liczb rzeczywistych albo zespolonych i zmienne x1,...,xn przyjmują wartości w tym ciele, to wielomian nad tym ciałem jest funkcją rzeczywistą albo zespoloną o n zmiennych. Funkcje te mają spore znaczenie w analizie matematycznej. Wielomian jednej zmiennej m tego stopnia ma postać w(x) = cmxm + cm - 1xm - 1 +... + c1x + c0.

Definicja Współrzędne Geodezyjne:
Co to jest lokalnie na powierzchni jako odpowiednik współrzędnych biegunowych na płaszczyźnie. Jeśli O jest określonym punktem powierzchni S, a U - dostatecznie małym otoczeniem punktu O na tej powierzchni z wielomian.
Definicja Wysokość Równoległoboku:
Co to jest punkty prostych, na których leżą dwa równoległe boki równoległoboku i prostopadły do tych prostych, a również długość tego odcinka. Równoległobok ma więc dwie, niekoniecznie równe wysokości wielomian.
Definicja Współrzędne Jednorodne:
Co to jest proporcjonalnych, niezerowych trójek liczb rzeczywistych, przyporządkowane punktom płaszczyzny rzutowej w sposób opisany poniżej, nazywany układem współrzędnych jednorodnych na płaszczyźnie rzutowej wielomian.
Definicja Wskaźnik Pozorny:
Co to jest występujący w pewnym wyrażeniu, które jednak nie zależy od wartości tego parametru, na przykład znak znaczy zestaw wszystkich liczb o liczniku równym 1, a mianowniku będącym liczbą naturalną, który wielomian.

Czym jest Wielomian znaczenie w Słownik matematyka W .

  • Dodano:
  • Autor: