Czym jest Krzywoliniowy Trójkąt? Słownik figura płaska złożona z: trzech punktów nie leżących na.
trójkąt krzywoliniowy co to jest

Czy przydatne?

Krzywoliniowy Trójkąt co to znaczy

Definicja TRÓJKĄT KRZYWOLINIOWY: figura płaska złożona z: trzech punktów nie leżących na jednej prostej, zwanych wierzchołkami rozważanego trójkąta, trzech łuków łączących parami wierzchołki i nie mających wspólnych punktów poza końcami, zwanych bokami trójkąta, części płaszczyzny ograniczonej sumą tych łuków. Prócz trójkątów krzywoliniowych na płaszczyźnie rozważa się trójkąty krzywoliniowe na powierzchniach.

Definicja Teoria Mnogości:
Co to jest dział matematyki, badający te własności zbiorów, które nie zależą od tego, czym są ich przedmioty. Do teorii mnogości zalicza się takie, bardziej szczegółowe zagadnienia jak: podstawy teorii mnogości trójkąt krzywoliniowy.
Definicja Twierdzenie Bezouta:
Co to jest jest pierwiastkiem (miejscem zerowym) wielomianu wjednej zmiennej wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian ten jest podzielny poprzez dwumian x - q. Stąd wynika regularnie stosowany wniosek: Liczba trójkąt krzywoliniowy.
Definicja Twierdzenie O Dwóch Prostych Przeciętych Trzecią:
Co to jest koniecznym i wystarczającym na to, aby prosta K, przecinająca różne łatwe L i M, położone na jednej płaszczyźnie, tworzyła z nimi pary równych kątów odpowiadających jest, aby łatwe L i M były trójkąt krzywoliniowy.
Definicja Twierdzenie Desarguesa:
Co to jest rzutowej łatwe AA´,BB´i CC´, łączące odpowiadające sobie wierzchołki trójkątów [ABC] i [A´B´C´], przechodzą poprzez jeden pkt. O wtedy i tylko wtedy, gdy punkty P,Q,R przecięcia się prostych trójkąt krzywoliniowy.

Czym jest Krzywoliniowy Trójkąt znaczenie w Słownik matematyka T .

  • Dodano:
  • Autor: