Czym jest Tetragon? Słownik gr. czworokąt. Definicja tetragon co to jest.
tetragon co to jest

Czy przydatne?

Tetragon co to znaczy

Definicja TETRAGON: gr. "czworokąt".

Definicja Test Statystyczny:
Co to jest zobacz teoria weryfikacji hipotez statystycznych tetragon co znaczy.
Definicja Twierdzenie Eulera:
Co to jest wielościanie wypukłym suma ilości wierzchołków i ścian jest o dwa większa od ilości jego krawędzi. Tezę tego twierdzenia można wyrazić równością w - k + s = 2, gdzie w jest ilością wierzchołków, k tetragon krzyżówka.
Definicja Teoria Mnogości:
Co to jest dział matematyki, badający te własności zbiorów, które nie zależą od tego, czym są ich przedmioty. Do teorii mnogości zalicza się takie, bardziej szczegółowe zagadnienia jak: podstawy teorii mnogości tetragon co to jest.
Definicja Tranzytywne Działanie Grupy:
Co to jest zobacz działanie ekipy tetragon słownik.

Czym jest Tetragon znaczenie w Słownik matematyka T .

  • Dodano:
  • Autor: