Czym jest Teodolit? Słownik przyrząd pomiarowy wykorzystywany w geodezji do pomiaru kątów w terenie.
teodolit co to jest

Czy przydatne?

Teodolit co to znaczy

Definicja TEODOLIT: przyrząd pomiarowy wykorzystywany w geodezji do pomiaru kątów w terenie, zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i w płaszczyznach pionowych. Udoskonalony teodolit, zwany tachymetrem, mający w swej lunecie prócz nitki pionowej trzy nitki poziome, umożliwia dzięki skali umieszczonej na łacie mierniczej mierzenie również odległości.

Definicja Tranzytywne Działanie Grupy:
Co to jest zobacz działanie ekipy teodolit co to jest.
Definicja Twierdzenie Banacha O Punkcie Stałym:
Co to jest zupełną przestrzenią metryczną z metryką ρ, a f: X X - odwzorowaniem dla którego istnieje takie c < 1, iż ρ [f(x),f(y)] ≤ c ρ (x,y) dla x, y ∈ X, to istnieje precyzyjnie jeden pkt. x0 ∈ X taki, iż f teodolit definicja.
Definicja Twierdzenie Przeciwne:
Co to jest do danego twierdzenia: u(x) ⇒ v(x) ma postać ∼ u(x) ⇒ ∼ v(x), gdzie ⇒ znaczy wynikanie, a ∼ - przeczenie. Legalnie kontrapozycji ono jest równoważne twierdzeniu odwrotnemu do danego teodolit co znaczy.
Definicja Torus:
Co to jest powierzchnia obrotowa powstała poprzez obrót okręgu wokół prostej nie mającej z nim punktów wspólnych i leżącej w jego płaszczyźnie. Zobacz równania parametryczne torusa teodolit słownik.

Czym jest Teodolit znaczenie w Słownik matematyka T .

  • Dodano:
  • Autor: