Czym jest Sympleks? Słownik m-wymiarowy o wierzchołkach A0,A1,...,Am, takich, iż wektory są liniowo.
sympleks co to jest

Czy przydatne?

Sympleks co to znaczy

Definicja SYMPLEKS: m-wymiarowy o wierzchołkach A0,A1,...,Am, takich, iż wektory są liniowo niezależne, jest podzbiorem przestrzeni Rn(n ≥ m), będącym obwiednią wypukłą zbioru jego wierzchołków. Trójwymiarowymi sympleksami są więc czworościany, dwuwymiarowymi - trójkąty, jednowymiarowymi - odcinki, a zerowymiarowymi - punkty. Zestaw pusty i każdy sympleks, którego zbiorem wierzchołków jest podzbiór zbioru wierzchołków danego sympleksu S, nazywa się ścianą tego sympleksu. Każdy m-wymiarowy sympleks S ma więc jako jego ściany zestaw pusty i sympleksy o wymiarach od 0 (0-wymiarowymi ścianami sympleksu S są jego wierzchołki) aż do m (sam sympleks S).

Definicja Stożek:
Co to jest ograniczona powierzchnią stożkową, złożoną z prostych przechodzących poprzez ustalony pkt. A i wszystkie punkty pewnej elipsy E, leżącej na płaszczyźnie nie przechodzącej poprzez pkt. A, i sympleks.
Definicja Spirala:
Co to jest nazwa rodziny krzywych, mających w należycie dobranym układzie współrzędnych biegunowych (ρ, φ) równania postaci ρ = f(φ), gdzie f jest monotoniczną funkcją ciągłą w określonym przedziale sympleks.
Definicja Środek Perspektywy:
Co to jest zobacz perspektywa sympleks.
Definicja Średnia Potęgowa:
Co to jest stopnia p liczb a1,...,an jest liczbą , gdzie p ≠ 0. Średnia potęgowa stopnia p = 1 jest średnią arytmetyczną, p = - 1 - średnią harmoniczną, a p = 2 - średnią kwadratową sympleks.

Czym jest Sympleks znaczenie w Słownik matematyka S .

  • Dodano:
  • Autor: