Czym jest Relacji Rzuty? Słownik rzutami stosunku R ⊆ X1×X2nazywa się podzbiory R1i R2 przestrzeni.
rzuty relacji co to jest

Czy przydatne?

Relacji Rzuty co to znaczy

Definicja RZUTY RELACJI: rzutami stosunku R ⊆ X1×X2nazywa się podzbiory R1i R2 przestrzeni adekwatnie X1 i X2, określone następująco: R/i>1< jest zbiorem wszystkich takich przedmiotów x ∈ X1, dla których istnieje taki obiekt y ∈ X2, iż (x,y) ∈ R i analogicznie: R2 jest zbiorem wszystkich takich przedmiotów y ∈ X2, dla których istnieje takie x ∈ X1, iż (x,y) ∈ R. Analogicznie ustala się rzuty Ri n-argumentowej stosunku R ⊆ X1×...×Xn dla i = 1,...,n, na przykład jeżeli Π znaczy określoną płaszczyznę, a Φ - rodzinę wszystkich figur położonych na tej płaszczyźnie, zaś stosunek S ⊆ Π×Φ jest ustalona jako zestaw wszystkich takich par (P,F), iż pkt. P jest środkiem symetrii figury F, to rzut S1 jest całą płaszczyzną Π (ponieważ każdy jej pkt. jest środkiem symetrii jakiejś figury), a rzut S2 jest podzbiorem rodziny Φ, złożonym z wszystkich tych figur F ∈ Φ, które mają środek symetrii.

Definicja Równania Parametryczne Sfery:
Co to jest promieniu r w trójwymiarowej przestrzeni można przedstawić następującymi równaniami parametrycznymi: x = x0 + rcosψcosφ, y = y0 + rcosψsinφ, z = z0 + rsinψ, gdzie (x0,y0,z0) są rzuty relacji.
Definicja Różniczka Zewnętrzna:
Co to jest różniczkowy działający na formach różniczkowych zewnętrznych, podnoszący stopień formy o 1, który można określić rekurencyjnie. Dwa pierwsze kroki tej rekurencji są następujące: różniczką zewnętrzną rzuty relacji.
Definicja Relacja Jednoargumentowa (Unarna):
Co to jest ustalony podzbiór jakiejś przestrzeni (stosunek). Ustalenie takiego podzbioru jest jednak określeniem pewnej własności przedmiotów tej przestrzeni, na przykład podzbiorem przestrzeni T wszystkich rzuty relacji.
Definicja Równoległościan:
Co to jest graniastosłup, którego fundamentem jest równoległobok. Ma on sześć ścian będących równoległobokami rzuty relacji.

Czym jest Relacji Rzuty znaczenie w Słownik matematyka R .

  • Dodano:
  • Autor: