Czym jest Niesymetryczna Relacja? Słownik taka dwuargumentowa stosunek ℜ w zbiorze X, dla której.
relacja niesymetryczna co to jest

Czy przydatne?

Niesymetryczna Relacja co to znaczy

Definicja RELACJA NIESYMETRYCZNA: taka dwuargumentowa stosunek ℜ w zbiorze X, dla której istnieją przedmioty x1,x2 takie, iż x1 ℜ x2, a nie jest x2 ℜ x1. Relacjami niesymetrycznymi są na przykład nierówności liczb rzeczywistych czy podzielność liczb całkowitych.

Definicja Różniczki Wyższych Rzędów:
Co to jest dla funkcji rzeczywistej f o n zmiennych jej różniczka w punkcie x drugiego rzędu wyraża się wzorem a różniczki rzędów wyższych od 2 są analogicznie zbudowanymi formami odpowiedniego rzędu relacja niesymetryczna.
Definicja Równanie Okręgu:
Co to jest układzie współrzędnych kartezjańskich na płaszczyźnie przedstawić równaniem jednej z postaci: (x - x0)2 + (y - y0)2 = r2, x2 + y2 + 2ax + 2aby + c = 0, gdzie (x0,y0) są współrzędnymi środka, a r relacja niesymetryczna.
Definicja Relacja Refleksywna:
Co to jest inna nazwa stosunku zwrotnej relacja niesymetryczna.
Definicja Relacja Proporcjonalności:
Co to jest liczb rzeczywistych jest ustalona następująco: (y1,...,yn) ∼ (x1,...,xn), gdy istnieje takie λ ≠ 0, iż yi = λ xidla i = 1,...,n, nie mniej jednak znak ∼ czyta się „jest proporcjonalny do” relacja niesymetryczna.

Czym jest Niesymetryczna Relacja znaczenie w Słownik matematyka R .

  • Dodano:
  • Autor: