Czym jest Obrotu Oś? Słownik zobacz obrót 2., powierzchnia obrotowa, ruch obrotowy. Definicja oś.
obrotu co to jest

Czy przydatne?

Obrotu Oś co to znaczy

Definicja OŚ OBROTU: zobacz obrót 2., powierzchnia obrotowa, ruch obrotowy.

Definicja Odcinek Skierowany:
Co to jest odcinek ukierunkowany) - odcinek o różnych końcach, ze zwrotem ustalonym poprzez zadanie kolejności końców odcinka a, na rysunkach zaznaczanym zazwyczaj strzałką oś obrotu.
Definicja Objętość Bryły Obrotowej:
Co to jest powierzchnią powstałą poprzez obrót wokół osi Ox wykresu funkcji f: R ⊇ [a,b] [0, ∞) i płaszczyznami prostopadłymi do osi Ox, przechodzącymi poprzez jej punkty o odciętych a i b, wyraża się całką Na oś obrotu.
Definicja Orientacja Prostej:
Co to jest nazywana także zwrotem prostej, może być rozumiana jako orientacja w razie n = 1 oś obrotu.
Definicja Okrąg Koła:
Co to jest okrąg będący brzegiem danego koła oś obrotu.

Czym jest Obrotu Oś znaczenie w Słownik matematyka O .

  • Dodano:
  • Autor: