Czym jest Orientacja? Słownik n-wymiarowej przestrzeni afinicznej (euklidesowej) jest klasą.
orientacja co to jest

Czy przydatne?

Orientacja co to znaczy

Definicja ORIENTACJA: n-wymiarowej przestrzeni afinicznej (euklidesowej) jest klasą zgodnych, n-wyrazowych ciągów (v1,...,vn) wektorów liniowo niezależnych, nie mniej jednak poprzez właściwe rozumie się ciągi (u1,...,un) i (v1,...,vn), gdy i det[aij] > 0. Każda przestrzeń ma więc precyzyjnie dwie orientacje, z których jedna jest ustalona zadanym, n-wyrazowym ciągiem (v1,...,vn) wektorów liniowo niezależnych, a druga, zwana przeciwną do pierwszej, jest ustalona ciągiem (v1,...,vn)´, stworzonym z (v1,...,vn) poprzez zastąpienie jednego z jego wyrazów wektorem przeciwnym. Orientację przestrzeni określają również: kartezjański układ współrzędnych przez ciąg wektorów jednostkowych swoich osi i taki ciąg (O,P1,...,Pn) punktów, iż wektory są liniowo niezależne. Każdą z dwóch wzajemnie przeciwnych orientacji przestrzeni można odnieść do dowolnego obszaru w tej przestrzeni. Orientacje można również określić dla krzywych i nie wszystkich powierzchni w przestrzeni afinicznej (euklidesowej), dla kompleksów symplicjalnych, sympleksów, rozmaitości i nie wszystkich innych przestrzeni.

Definicja Odległość Figur:
Co to jest kresem odległości |PQ| takich punktów P i Q, iż P ∈ A a Q ∈ B. Regularnie jednak ten kres dolny jest zwyczajnie najmniejszą odległością punktów jednej figury od punktów drugiej figury, na przykład orientacja.
Definicja Obliczanie Wartości Funkcji:
Co to jest funkcji wymiernej oblicza się poprzez wykonanie na jej argumentach działań arytmetycznych występujących we wzorze określającym tę funkcję wymierną. Z kolei w celu obliczenia wartości innej funkcji orientacja.
Definicja Oś Stożka:
Co to jest prosta przechodząca poprzez wierzchołek stożka i środek jego podstawy; jest prostą prostopadłą do płaszczyzny podstawy stożka prostego i zarazem osią obrotu stożka jako bryły obrotowej orientacja.
Definicja Obustronna Ciągłość:
Co to jest ciągłość funkcji zmiennej rzeczywistej. Zobacz funkcja jednostronnie ciągła orientacja.

Czym jest Orientacja znaczenie w Słownik matematyka O .

  • Dodano:
  • Autor: