Czym jest Homeomorficzne Odwzorowanie? Słownik odwzorowanie przestrzeni topologicznych ciągłe.
odwzorowanie homeomorficzne co to jest

Czy przydatne?

Homeomorficzne Odwzorowanie co to znaczy

Definicja ODWZOROWANIE HOMEOMORFICZNE: odwzorowanie przestrzeni topologicznych ciągłe, odwracalne i mające ciągłe odwzorowanie odwrotne, na przykład odwzorowanie f określone wzorem f(t) = (cost, sint) dla t ∈ (- ∞,∞) jest odwzorowaniem homeomorficznym po zacieśnieniu go do dowolnego przedziału o długości mniejszej od 2 π albo do przedziału otwartego o długości 2 π. W innych przedziałach nie ono jest odwzorowaniem homeomorficznym, ponieważ w przedziałach jednostronnie domkniętych o długości 2 π odwzorowanie odwrotne doń nie jest ciągłe, a w przedziałach domkniętych o długości 2 π i w przedziałach o większej długości nie jest odwracalne.

Definicja Odwzorowanie Wieloliniowe:
Co to jest naturalną, a X i Y są przestrzeniami liniowymi nad tym samym ciałem K, to u: Xn Y nazywa się odwzorowaniem n-liniowym, gdy ono jest odwzorowaniem liniowym z racji na każdą zmienną z osobna, a więc odwzorowanie homeomorficzne.
Definicja Obszar Ograniczony:
Co to jest podzbiór przestrzeni metrycznej będący obszarem i zawierający się w pewnej kuli odwzorowanie homeomorficzne.
Definicja Odcinek Otwarty:
Co to jest odcinek bez jego końców, a więc zestaw wszystkich punktów wewnętrznych odcinka odwzorowanie homeomorficzne.
Definicja Obliczanie Objętości:
Co to jest ciał płynnych i sypkich określa się drogą jej pomiaru, a objętość brył o określonych kształtach oblicza się poprzez przybliżenie jej należytą bryłą geometryczną, pomiar długości jej odcinków odwzorowanie homeomorficzne.

Czym jest Homeomorficzne Odwzorowanie znaczenie w Słownik matematyka O .

  • Dodano:
  • Autor: