Czym jest Homeomorficzne Odwzorowanie? Słownik odwzorowanie przestrzeni topologicznych ciągłe.
odwzorowanie homeomorficzne co to jest

Czy przydatne?

Homeomorficzne Odwzorowanie co to znaczy

Definicja ODWZOROWANIE HOMEOMORFICZNE: odwzorowanie przestrzeni topologicznych ciągłe, odwracalne i mające ciągłe odwzorowanie odwrotne, na przykład odwzorowanie f określone wzorem f(t) = (cost, sint) dla t ∈ (- ∞,∞) jest odwzorowaniem homeomorficznym po zacieśnieniu go do dowolnego przedziału o długości mniejszej od 2 π albo do przedziału otwartego o długości 2 π. W innych przedziałach nie ono jest odwzorowaniem homeomorficznym, ponieważ w przedziałach jednostronnie domkniętych o długości 2 π odwzorowanie odwrotne doń nie jest ciągłe, a w przedziałach domkniętych o długości 2 π i w przedziałach o większej długości nie jest odwracalne.

Definicja Obszar Wielokąta:
Co to jest zestaw wszystkich punktów należących do wnętrza wielokąta i jego boków odwzorowanie homeomorficzne.
Definicja Okrąg Opisany:
Co to jest okręgiem przechodzącym poprzez wszystkie wierzchołki tego wielokąta. Można go wyznaczyć znajdując pkt. S przecięcia się symetralnych dwóch sąsiednich boków danego wielokąta i zataczając zeń okrąg odwzorowanie homeomorficzne.
Definicja Objętość Ostrosłupa Ściętego:
Co to jest o wysokości h i polach podstaw równych s i s´ wynosi odwzorowanie homeomorficzne.
Definicja Objętość Odcinka Kuli:
Co to jest o promieniu r i wysokości h (odcinek kuli) wynosi odwzorowanie homeomorficzne.

Czym jest Homeomorficzne Odwzorowanie znaczenie w Słownik matematyka O .

  • Dodano:
  • Autor: