Czym jest Kulisty Kuli Odcinek? Słownik figura będąca wspólną częścią kuli i jednej z dwóch.
odcinek kuli kulty co to jest

Czy przydatne?

Kulisty Kuli Odcinek co to znaczy

Definicja ODCINEK KULI (KULISTY): figura będąca wspólną częścią kuli i jednej z dwóch półprzestrzeni, na jakie dzieli przestrzeń płaszczyzna przechodząca poprzez punkty wewnętrzne tej kuli. Długość odcinka, będącego wspólną częścią odcinka kuli i jej promienia prostopadłego do płaszczyzny odcinającej ten odcinek kulisty, nazywa się jego wysokością albo strzałką. W specjalnym przypadku, gdy płaszczyzna odcinająca odcinek kulisty przechodzi poprzez środek kuli, każdy z odciętych poprzez nią odcinków kulistych nazywa się półkulą.

Definicja Objętość Sześcianu:
Co to jest o krawędzi a > 0 wynosi a3, a wpisanego w sferę o promieniu r > 0 wynosi odcinek kuli (kulisty) co to jest.
Definicja Odcinek Swobodny:
Co to jest odcinków wzajemnie przystających. Definicja to reprezentuje długość odcinka, która jest jedyną wspólną właściwością wszystkich takich odcinków. Używa się go na przykład mówiąc o odcinku a, gdzie odcinek kuli (kulisty) definicja.
Definicja Objętość Graniastosłupa:
Co to jest jest równa iloczynowi pola s jego podstawy poprzez jego wysokość h, będącą odległością płaszczyzn równoległych, na których leżą podstawy tego graniastosłupa odcinek kuli (kulisty) co znaczy.
Definicja Oś Kolineacji Perspektywicznej:
Co to jest zobacz kolineacja perspektywiczna odcinek kuli (kulisty) słownik.

Czym jest Kulisty Kuli Odcinek znaczenie w Słownik matematyka O .

  • Dodano:
  • Autor: