Czym jest Powierzchnia Niezupełna? Słownik zobacz powierzchnia zupełna. Definicja niezupełna.
niezupełna powierzchnia co to jest

Czy przydatne?

Powierzchnia Niezupełna co to znaczy

Definicja NIEZUPEŁNA POWIERZCHNIA: zobacz powierzchnia zupełna.

Definicja Noniusz:
Co to jest pomiarowe wykorzystywane do mierzenia z dokładnością do 0,1 najmniejszej działki na podziałce przyrządu mierniczego. Złożona jest z dodatkowej podziałki (na rysunku podziałka dolna) o długości 9 niezupełna powierzchnia.
Definicja N Kąt Foremny:
Co to jest n-kąt, którego wszystkie boki mają równe długości, a wszystkie kąty wewnętrzne - równe miary (wielokąt foremny niezupełna powierzchnia.
Definicja Nadmoduł:
Co to jest addytywna M jest modułem względem pierścienia F i mnożenia zewnętrznego jego przedmiotów poprzez przedmioty ekipy M, a N jest podgrupą ekipy M również będącą modułem względem pierścienia F i tego niezupełna powierzchnia.
Definicja Nierówność Trójkąta:
Co to jest nierówność funkcyjna ρ(x,y) ≤ ρ(x,z) + ρ(z,y) dla x,y,z ∈ X, gdzie X jest zbiorem niepustym, będąca jednym z warunków nałożonych na funkcję ρ: X × X R, określających metrykę w zbiorze X niezupełna powierzchnia.

Czym jest Powierzchnia Niezupełna znaczenie w Słownik matematyka N .

  • Dodano:
  • Autor: