Czym jest Nadpierścień? Słownik jeżeli zestaw A jest pierścieniem względem ustalonych w nim działań.
nadpierścień co to jest

Czy przydatne?

Nadpierścień co to znaczy

Definicja NADPIERŚCIEŃ: jeżeli zestaw A jest pierścieniem względem ustalonych w nim działań dodawania i mnożenia, a zestaw B ⊆ A również jest pierścieniem względem tych samych działań, to pierścień B nazywa się podpierścieniem pierścienia A, a pierścień A nazywa się nadpierścieniem pierścienia B.

Definicja Normalna Powierzchni:
Co to jest powierzchni S to jest prosta przechodząca poprzez pkt. P i prostopadła do płaszczyzny stycznej do powierzchni S w punkcie P, a również każda płaszczyzna przechodząca poprzez tę prostą nadpierścień.
Definicja Notacja Logiczna:
Co to jest zobacz notacja nadpierścień.
Definicja Nabla:
Co to jest wektorowy operator różniczkowy, zapisywany zazwyczaj w formie gdzie są wektorami jednostkowymi osi kartezjańskiego układu współrzędnych, działający na funkcję liczbową f trzech zmiennych x,y,z nadpierścień.
Definicja Niesprzeczność Układu Aksjomatów:
Co to jest mechanizmu dedukcyjnego albo teorii dedukcyjnej) - własność tego układu wykluczająca sposobność wywnioskowania z jego aksjomatów dwóch zdań sprzecznych, a więc jakiegoś zdania i jego zaprzeczenia nadpierścień.

Czym jest Nadpierścień znaczenie w Słownik matematyka N .

  • Dodano:
  • Autor: