Czym jest Minus? Słownik symbol „ - ” umieszczony przed symbolem liczby (wektora) znaczy.
minus co to jest

Czy przydatne?

Minus co to znaczy

Definicja MINUS: symbol „ - ” umieszczony przed symbolem liczby (wektora) znaczy liczbę (wektor) przeciwną do niej, a umieszczony pomiędzy symbolami liczb albo innych obiektów znaczy działanie odejmowania ich i ich różnicę.

Definicja Miejsce Zerowe Funkcji:
Co to jest wartość zmiennej niezależnej (argumentu), dla której funkcja przyjmuje wartość 0 minus.
Definicja Macierz Skośnie Symetryczna:
Co to jest zobacz macierz antysymetryczna minus.
Definicja Mod:
Co to jest skrót słowa modulo, oznaczający kongruencję modulo minus.
Definicja Mapa:
Co to jest oznaczający różnowartościowe (najczęściej również ciągłe) odwzorowanie jakiejś przestrzeni (najczęściej topologicznej) albo jej części w przestrzeń arytmetyczną (najczęściej Rn), interpretowane jako minus.

Czym jest Minus znaczenie w Słownik matematyka M .

  • Dodano:
  • Autor: