Czym jest Zerowa Macierz? Słownik macierz liczbowa, której wszystkie przedmioty są zerami. Macierze.
macierz zerowa co to jest

Czy przydatne?

Zerowa Macierz co to znaczy

Definicja MACIERZ ZEROWA: macierz liczbowa, której wszystkie przedmioty są zerami. Macierze zerowe są elementami neutralnymi dla działań dodawania macierzy.

Definicja Macierz Przekątniowa:
Co to jest zobacz macierz diagonalna macierz zerowa.
Definicja Mila:
Co to jest jednostka długości stosowana raczej w państwach anglosaskich (tak zwany mila angielska), wynosząca 1609,344 m, albo w żegludze (tak zwany mila morska), wynosząca 1852 m macierz zerowa.
Definicja Maksimum Absolutne (Bezwzględne):
Co to jest rzeczywistej f w zbiorze A zawartym w jej dziedzinie - największa wartość tej funkcji spośród wartości przyjmowanych w zbiorze A, a więc wartość f(x0) w takim punkcie x0 ∈ A, iż dla x ∈ A i x ≠ x0 macierz zerowa.
Definicja Miara Przeliczalnie Addytywna:
Co to jest ustalenia miary nazywa się warunkiem jej przeliczalnej addytywności. Wynika stąd, iż każda tak ustalona miara jest przeliczalnie addytywna. Niekiedy jednak rozważa się funkcje mające charakter miar macierz zerowa.

Czym jest Zerowa Macierz znaczenie w Słownik matematyka M .

  • Dodano:
  • Autor: