Czym jest Zorna Kuratowskiego Lemat? Słownik orzeka, iż każda przestrzeń częściowo uporządkowana X.
lemat kuratowskiego zorna co to jest

Czy przydatne?

Zorna Kuratowskiego Lemat co to znaczy

Definicja LEMAT KURATOWSKIEGO-ZORNA: orzeka, iż każda przestrzeń częściowo uporządkowana X, której każdy uporządkowany podzbiór A, nie mający elementu ostatniego, ma w przestrzeni Xelement xA, następujący po wszystkich jego elementach, ma przynajmniej jeden obiekt max., tzn. taki, iż nie istnieje w X obiekt następujący po nim. Lemat ten jest równoważny aksjomatowi wyboru, ale w tym sformułowaniu jest używany w dowodach wielu ważnych twierdzeń.

Definicja Liczby Niedodatnie:
Co to jest liczby rzeczywiste a, spełniające nierówność a ≤ 0 lemat kuratowskiego-zorna.
Definicja Loksodroma:
Co to jest na powierzchni kuli ziemskiej, po której pojazd porusza się ze stałym kursem, a więc przecinająca południki pod stałym kątem. W geometrii rozważa się loksodromy ogólniej: na różnych powierzchniach i lemat kuratowskiego-zorna.
Definicja Logika Tradycyjna:
Co to jest pozostająca nadal w dziedzinie logiki, uprawianej w ramach filozofii, obejmująca między innymi: opis i badanie rodzajów rozumowań i związków pomiędzy nimi, badanie wyrażeń językowych pod względem lemat kuratowskiego-zorna.
Definicja Liniowa Zależność Wektorów:
Co to jest un nazywa się liniowo zależnym, gdy nie jest liniowo niezależny, a więc gdy istnieje taki układ skalarów λ 1,..., λ n, iż aczkolwiek jeden z nich jest różny od 0 i zachodzi równość λ 1u1 +... + λ lemat kuratowskiego-zorna.

Czym jest Zorna Kuratowskiego Lemat znaczenie w Słownik matematyka L .

  • Dodano:
  • Autor: