Czym jest Całkowita Krzywizna? Słownik krzywej (powierzchni) jest całką krzywoliniową.
krzywizna całkowita co to jest

Czy przydatne?

Całkowita Krzywizna co to znaczy

Definicja KRZYWIZNA CAŁKOWITA: krzywej (powierzchni) jest całką krzywoliniową (powierzchniową) nieskierowaną po tej krzywej (powierzchni) z jej krzywizny jako funkcji punktu. Geometrycznie, dla krzywych (powierzchni) wypukłych, można ją zinterpretować jako długość łuku okręgu jednostkowego (pole płata sfery jednostkowej) zakreślonego poprzez końce wektorów jednostkowych stycznych (prostopadłych) do krzywej (powierzchni) w każdym jej punkcie i zaczepionych w określonym punkcie przestrzeni, na przykład całkowita krzywizna paraboli jest taka sama jak półokręgu i wynosi π, z kolei całkowita krzywizna elipsoidy jest taka sama jak sfery i wynosi 4 π.

Definicja Kontrawariantny Funktor:
Co to jest zobacz funktor krzywizna całkowita co znaczy.
Definicja Kartoteka:
Co to jest danych, oznaczonych identyfikującymi je nazwami albo symbolami i tak uporządkowanych, aby każdą z nich można było łatwo odnaleźć. Zespoły te nazywają się zapisami albo rekordami, a identyfikujące je krzywizna całkowita krzyżówka.
Definicja Kryterium Abela:
Co to jest kryterium zbieżności szeregów liczbowych orzekające, iż jeżeli ciąg liczbowy (bn) jest monotoniczny i ograniczony a szereg ∑an jest zbieżny, to szereg ∑anbn jest zbieżny krzywizna całkowita co to jest.
Definicja Krzywa Gładka:
Co to jest znaczeniu, oznaczający krzywą mającą parametryzację klasy regularności C1 albo C∞. Pierwszy z tych warunków znaczy, iż krzywa ma w każdym punkcie styczną zmieniającą się w sposób ciągły wzdłuż krzywizna całkowita słownik.

Czym jest Całkowita Krzywizna znaczenie w Słownik matematyka K .

  • Dodano:
  • Autor: