Czym jest Rozkładu Jednoznaczność? Słownik własność pierścienia Π polegająca na tym, iż: 1o każdy.
jednoznaczność rozkładu co to jest

Czy przydatne?

Rozkładu Jednoznaczność co to znaczy

Definicja JEDNOZNACZNOŚĆ ROZKŁADU: własność pierścienia Π polegająca na tym, iż: 1o każdy różny od 0 obiekt a ∈ Π jest iloczynem skończonej ilości przedmiotów nierozkładalnych pierścienia Π, 2o jeżeli a1,...,an i b1,...,bm są elementami nierozkładalnymi pierścienia Π i istnieje taka jego jedność q, iż a1·...·an = b1·...·bm·q, to m = n i istnieją takie jedności q1,...,qn pierścienia Π i numeracja przedmiotów b1,...,bn, iż przy tej numeracji zachodzą równości ai = bi·qi dla i = 1,...,n. Własność jednoznaczności rozkładu ma na przykład pierścień liczb całkowitych.

Definicja Jednostka Miary:
Co to jest jest taki określony obiekt jej dziedziny, dla którego wartość tej miary wynosi 1, na przykład jednostką długości jest odcinek, którego długość przyjęto jako równą 1, jednostką pola jest kwadrat jednoznaczność rozkładu.
Definicja Jedność:
Co to jest różnych znaczeniach, na przykład w znaczeniu liczby 1 albo elementu neutralnego ekipy, której działanie grupowe oznaczono jak mnożenie albo nazywa się mnożeniem. Ściśle określone znaczenie ma z kolei jednoznaczność rozkładu.
Definicja Jednomiany Podobne:
Co to jest jednomiany różniące się tylko współczynnikami, a nie różniące się ani zmiennymi, ani wykładnikami ich potęg jednoznaczność rozkładu.
Definicja Jednostajna Granica:
Co to jest zobacz jednostajna zbieżność jednoznaczność rozkładu.

Czym jest Rozkładu Jednoznaczność znaczenie w Słownik matematyka J .

  • Dodano:
  • Autor: