Czym jest Relacji Jednoznaczność? Słownik n-argumentowa stosunek ℜ jest jednoznaczna względem k-tej.
jednoznaczność relacji co to jest

Czy przydatne?

Relacji Jednoznaczność co to znaczy

Definicja JEDNOZNACZNOŚĆ RELACJI: n-argumentowa stosunek ℜ jest jednoznaczna względem k-tej zmiennej gdy stąd, iż (x1,...,xk - 1,xk,xk + 1,...,xn) ∈ ℜ i (x1,...,xk - 1,xk´,xk + 1,...,xn) ∈ ℜ wynika, iż xk = xk´. Taka stosunek ustala jednoznaczną odpowiedniość wartości k-tej zmiennej układom wartości pozostałych zmiennych, a więc - jednoznaczne przyporządkowanie układom wartości pozostałych zmiennych wartości k tej zmiennej. To jest więc funkcja zmiennych niezależnych x1,...,xk - 1,xk + 1,...,xn o zmiennej zależnej xk, na przykład dwuargumentowa stosunek Γ pomiędzy okręgami położonymi na ustalonej płaszczyźnie a jej punktami, polegająca na tym, iż para (C,p) ∈ Γ, gdy pkt. p jest środkiem okręgu C, jest jednoznaczna z racji na drugą zmienną /p/ (każdy okrąg ma tylko jeden środek), a nie jest jednoznaczna z racji na pierwszą zmienną /C/ (pkt. płaszczyzny jest środkiem wielu okręgów położonych na niej). Znaczy to, iż przyporządkowanie każdemu okręgowi jego środka jest jednoznaczne, a więc jest funkcją, a przyporządkowanie odwrotne nie ma tych własności.

Definicja Jednomiany Podobne:
Co to jest jednomiany różniące się tylko współczynnikami, a nie różniące się ani zmiennymi, ani wykładnikami ich potęg jednoznaczność relacji.
Definicja Jednoznaczna Odpowiedniość:
Co to jest zobacz jednoznaczność stosunku jednoznaczność relacji.
Definicja Językoznawstwo Matematyczne:
Co to jest matematyczna) - ma dwa znaczenia: 1. interdyscyplinarne, językoznawczo matematyczne, a więc badanie od strony formalnej struktury języków naturalnych, wykorzystywane między innymi mechanizacji jednoznaczność relacji.
Definicja Jednoczesne Zaprzeczenie:
Co to jest zwany także spójnikiem Sheffera i oznaczany symbolem ↓, tworzący ze zdań p i q zdanie p ↓ q prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy oba zdania p i q są fałszywe, co odpowiada zwrotowi ani p, ani q jednoznaczność relacji.

Czym jest Relacji Jednoznaczność znaczenie w Słownik matematyka J .

  • Dodano:
  • Autor: