Czym jest Przestrzeń Jednowymiarowa? Słownik termin wieloznaczny, bo: prosta jest jednowymiarową.
jednowymiarowa przestrzeń co to jest

Czy przydatne?

Przestrzeń Jednowymiarowa co to znaczy

Definicja JEDNOWYMIAROWA PRZESTRZEŃ: termin wieloznaczny, bo: prosta jest jednowymiarową przestrzenią euklidesową, prosta rzutowa - jednowymiarową przestrzenią rzutową, zestaw R wszystkich liczb rzeczywistych - jednowymiarową przestrzenią arytmetyczną, zestaw Vu wszystkich wektorów proporcjonalnych do wektora niezerowego u jest jednowymiarową przestrzenią liniową. Jednowymiarową przestrzenią może być również dowolna krzywa.

Definicja Jednolistek:
Co to jest płaska krzywa algebraiczna IV stopnia, będąca specjalnym przypadkiem spodkowej krzywej Steinera, o równaniu algebraicznym 3(x2 + y2)2 + 4cx3 = 0 i równaniu we współrzędnych biegunowych jednowymiarowa przestrzeń.
Definicja Jednoznaczność Relacji:
Co to jest stosunek ℜ jest jednoznaczna względem k-tej zmiennej gdy stąd, iż (x1,...,xk - 1,xk,xk + 1,...,xn) ∈ ℜ i (x1,...,xk - 1,xk´,xk + 1,...,xn) ∈ ℜ wynika, iż xk = xk´. Taka stosunek ustala jednoznaczną jednowymiarowa przestrzeń.
Definicja Jednoznaczność Rozkładu:
Co to jest pierścienia Π polegająca na tym, iż: 1o każdy różny od 0 obiekt a ∈ Π jest iloczynem skończonej ilości przedmiotów nierozkładalnych pierścienia Π, 2o jeżeli a1,...,an i b1,...,bm są elementami jednowymiarowa przestrzeń.
Definicja Jedność:
Co to jest różnych znaczeniach, na przykład w znaczeniu liczby 1 albo elementu neutralnego ekipy, której działanie grupowe oznaczono jak mnożenie albo nazywa się mnożeniem. Ściśle określone znaczenie ma z kolei jednowymiarowa przestrzeń.

Czym jest Przestrzeń Jednowymiarowa znaczenie w Słownik matematyka J .

  • Dodano:
  • Autor: