Czym jest Urojona Jednostka? Słownik taki obiekt i, nie będący liczbą rzeczywistą (stąd nazwa.
jednostka urojona co to jest

Czy przydatne?

Urojona Jednostka co to znaczy

Definicja JEDNOSTKA UROJONA: taki obiekt i, nie będący liczbą rzeczywistą (stąd nazwa "urojona"), o który trzeba rozszerzyć ciało R liczb rzeczywistych, aby zapewnić istnienie rozwiązań dla wszystkich równań kwadratowych. By ten cel osiągnąć powinno być i2 = - 1 albo, jak regularnie się pisze,. Po rozszerzeniu ciała liczb rzeczywistych do ciała liczb zespolonych obiekt ten jest liczbą zespoloną 0 + 1i, a więc 0 + i.

Definicja Jednostka Skali Funkcyjnej:
Co to jest jednostka przyjęta dla wartości funkcji, dla której sporządzona jest skala funkcyjna jednostka urojona.
Definicja Jednolistek:
Co to jest płaska krzywa algebraiczna IV stopnia, będąca specjalnym przypadkiem spodkowej krzywej Steinera, o równaniu algebraicznym 3(x2 + y2)2 + 4cx3 = 0 i równaniu we współrzędnych biegunowych jednostka urojona.
Definicja Jednoznaczność Rozkładu:
Co to jest pierścienia Π polegająca na tym, iż: 1o każdy różny od 0 obiekt a ∈ Π jest iloczynem skończonej ilości przedmiotów nierozkładalnych pierścienia Π, 2o jeżeli a1,...,an i b1,...,bm są elementami jednostka urojona.
Definicja Jednorodne Współrzędne:
Co to jest zobacz współrzędne jednorodne jednostka urojona.

Czym jest Urojona Jednostka znaczenie w Słownik matematyka J .

  • Dodano:
  • Autor: