Czym jest Całki Zbieżność Jednostajna? Słownik jeśli dla funkcji ciągłej f: Rn + 1 ⊇ D×[a,b] R i.
jednostajna zbieżność całki co to jest

Czy przydatne?

Całki Zbieżność Jednostajna co to znaczy

Definicja JEDNOSTAJNA ZBIEŻNOŚĆ CAŁKI: jeśli dla funkcji ciągłej f: Rn + 1 ⊇ D×[a,b] R i dla każdego x ∈ D ⊆ Rn istnieje całka niewłaściwaz niewłaściwością w punkcie b, to całka ta jest jednostajnie zbieżna w zbiorze D, gdy dla każdej liczby ε > 0 istnieje taka liczba δ > 0, iż b - δ > a i dla x ∈ D i τ ∈ (b - δ,b) zachodzi nierówność.

Definicja Jednorodne Równanie:
Co to jest zobacz równanie jednorodne jednostajna zbieżność całki.
Definicja Jądro Odwzorowania Liniowego:
Co to jest liniowego f przestrzeni liniowej U w przestrzeń liniową V to jest zestaw Ker(f) wszystkich takich wektorów u ∈ U, iż f(u) jest wektorem zerowym przestrzeni V. Zestaw ten jest podprzestrzenią liniową jednostajna zbieżność całki.
Definicja Jednoznaczność Rozkładu:
Co to jest pierścienia Π polegająca na tym, iż: 1o każdy różny od 0 obiekt a ∈ Π jest iloczynem skończonej ilości przedmiotów nierozkładalnych pierścienia Π, 2o jeżeli a1,...,an i b1,...,bm są elementami jednostajna zbieżność całki.
Definicja Jednorodna Funkcja:
Co to jest zobacz funkcja jednorodna jednostajna zbieżność całki.

Czym jest Całki Zbieżność Jednostajna znaczenie w Słownik matematyka J .

  • Dodano:
  • Autor: