Czym jest Jednospójność? Słownik podzbiór S przestrzeni topologicznej X nazywa się jednospójnym.
jednospójność co to jest

Czy przydatne?

Jednospójność co to znaczy

Definicja JEDNOSPÓJNOŚĆ: podzbiór S przestrzeni topologicznej X nazywa się jednospójnym, gdy jest łukowo spójny (łukowa spójność) i każda droga będąca pętlą w zbiorze S jest w tym zbiorze homotopijna (homotopia odwzorowań) z odwzorowaniem stałym. Bardziej poglądowo i geometrycznie znaczy to, iż każdą linię zamkniętą, położoną w S, można tak w sposób ciągły odkształcać, aby linia ta pozostawała stale w S i stosunkowo odkształcania zawierała się w dowolnym otoczeniu pewnego punktu zbioru S, na przykład koło (z wnętrzem) i sfera są jednospójnymi podzbiorami przestrzeni trójwymiarowej, a pierścień kołowy i pobocznica walca nie są jej podzbiorami jednospójnymi.

Definicja Jednowymiarowa Przestrzeń:
Co to jest bo: prosta jest jednowymiarową przestrzenią euklidesową, prosta rzutowa - jednowymiarową przestrzenią rzutową, zestaw R wszystkich liczb rzeczywistych - jednowymiarową przestrzenią arytmetyczną jednospójność.
Definicja Jednolistek:
Co to jest płaska krzywa algebraiczna IV stopnia, będąca specjalnym przypadkiem spodkowej krzywej Steinera, o równaniu algebraicznym 3(x2 + y2)2 + 4cx3 = 0 i równaniu we współrzędnych biegunowych jednospójność.
Definicja Jednoczesne Zaprzeczenie:
Co to jest zwany także spójnikiem Sheffera i oznaczany symbolem ↓, tworzący ze zdań p i q zdanie p ↓ q prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy oba zdania p i q są fałszywe, co odpowiada zwrotowi ani p, ani q jednospójność.
Definicja Języki Informatyczne:
Co to jest rodzina języków, będących metodami zapisu, przeważnie dzięki symboli, rozmaitych informacji, ich struktury, algorytmów i reguł postępowania, służącymi przekazywaniu maszynom cyfrowym ustalonych jednospójność.

Czym jest Jednospójność znaczenie w Słownik matematyka J .

  • Dodano:
  • Autor: