Czym jest Krzywych Rodzina Jednoparametrowa? Słownik jeśli dla każdej wartości wyznacznika c z.
jednoparametrowa rodzina co to jest

Czy przydatne?

Krzywych Rodzina Jednoparametrowa co to znaczy

Definicja JEDNOPARAMETROWA RODZINA KRZYWYCH: jeśli dla każdej wartości wyznacznika c z pewnego przedziału Δ równanie f(x,y,c) = 0 przedstawia krzywą na płaszczyźnie współrzędnych x i y, to zestaw wszystkich krzywych opisanych tym równaniem dla c ∈ Δ nazywa się jednoparametrową rodziną krzywych na tej płaszczyźnie, na przykład równanie (x - c)2 + y2 - 1 = 0 dla c ∈ (- ∞,∞) opisuje jednoparametrową rodzinę wszystkich okręgów o promieniu równym 1 i środkach położonych na osi odciętych.

Definicja Język Formalny:
Co to jest definicja abstrakcyjne, wykorzystywane w matematyce do badania z określonego punktu widzenia różnych języków, na przykład: języki programowania, kody, języki etniczne i inne jednoparametrowa rodzina krzywych.
Definicja Jądro Odwzorowania Liniowego:
Co to jest liniowego f przestrzeni liniowej U w przestrzeń liniową V to jest zestaw Ker(f) wszystkich takich wektorów u ∈ U, iż f(u) jest wektorem zerowym przestrzeni V. Zestaw ten jest podprzestrzenią liniową jednoparametrowa rodzina krzywych.
Definicja Jednostronna Ciągłość:
Co to jest zobacz funkcja jednostronnie ciągła jednoparametrowa rodzina krzywych.
Definicja Jednostka Miary:
Co to jest jest taki określony obiekt jej dziedziny, dla którego wartość tej miary wynosi 1, na przykład jednostką długości jest odcinek, którego długość przyjęto jako równą 1, jednostką pola jest kwadrat jednoparametrowa rodzina krzywych.

Czym jest Krzywych Rodzina Jednoparametrowa znaczenie w Słownik matematyka J .

  • Dodano:
  • Autor: