Czym jest Jednomian? Słownik wyrażenie (funkcja) postaci,będące iloczynem współczynnika c i potęg.
jednomian co to jest

Czy przydatne?

Jednomian co to znaczy

Definicja JEDNOMIAN: wyrażenie (funkcja) postaci,będące iloczynem współczynnika c i potęg zmiennych x1,..., xn o wykładnikach całkowitych większych albo równych 0. W zależności od tego, czy wartościami współczynnika c i zmiennych x1,..., xn są liczby rzeczywiste czy zespolone, mówi się o jednomianach rzeczywistych i zespolonych, a również o jednomianach nad innymi ciałami. Suma k = k1 + k2 +.. + kn nazywa się stopniem rozważanego jednomianu, gdy c ≠ 0.

Definicja Jednostka Skali Funkcyjnej:
Co to jest jednostka przyjęta dla wartości funkcji, dla której sporządzona jest skala funkcyjna jednomian.
Definicja Jednostka Miary:
Co to jest jest taki określony obiekt jej dziedziny, dla którego wartość tej miary wynosi 1, na przykład jednostką długości jest odcinek, którego długość przyjęto jako równą 1, jednostką pola jest kwadrat jednomian.
Definicja Jednostki Pola:
Co to jest są pochodnymi jednostek długości; fundamentalną jest metr kwadratowy (1 m2), a inną, regularnie stosowaną, jest hektar (1 ha = 10 000 m2). Pozostałe jednostki pola nie są legalne jednomian.
Definicja Jota:
Co to jest dziewiąta litera alfabetu greckiego jednomian.

Czym jest Jednomian znaczenie w Słownik matematyka J .

  • Dodano:
  • Autor: