Czym jest Jednokładność? Słownik homotetia) - o środku O i skali σ jest przekształceniem.
jednokładność co to jest

Czy przydatne?

Jednokładność co to znaczy

Definicja JEDNOKŁADNOŚĆ: (homotetia) - o środku O i skali σ jest przekształceniem przestrzeni (płaszczyzny) euklidesowej, przyporządkowującym każdemu punktowi P tej przestrzeni taki jej pkt. Q, iż. Każda jednokładność jest podobieństwem o takiej samej skali, a każde podobieństwo jest złożeniem izometrii z jednokładnością o takiej samej skali. Złożenie jednokładności o wspólnym środku jest jednokładnością o tym samym środku i o skali równej iloczynowi skal składanych jednokładności.

Definicja Jednowymiarowa Przestrzeń:
Co to jest bo: prosta jest jednowymiarową przestrzenią euklidesową, prosta rzutowa - jednowymiarową przestrzenią rzutową, zestaw R wszystkich liczb rzeczywistych - jednowymiarową przestrzenią arytmetyczną jednokładność.
Definicja Jednomiany Podobne:
Co to jest jednomiany różniące się tylko współczynnikami, a nie różniące się ani zmiennymi, ani wykładnikami ich potęg jednokładność.
Definicja Jakobian:
Co to jest dla różniczkowalnego przekształcenia f: Rn ⊇ D Rn, gdzie R znaczy zestaw wszystkich liczb rzeczywistych, jest funkcją rzeczywistą Jf, ustaloną w D wzorem Jf(x) = det[∂ifj(x)]i,j = 1,..., n, gdzie jednokładność.
Definicja Jednoznaczna Odpowiedniość:
Co to jest zobacz jednoznaczność stosunku jednokładność.

Czym jest Jednokładność znaczenie w Słownik matematyka J .

  • Dodano:
  • Autor: