Czym jest Hypotenusa? Słownik gr. przeciwprostokątna. Definicja hypotenusa co to jest.
hypotenusa co to jest

Czy przydatne?

Hypotenusa co to znaczy

Definicja HYPOTENUSA: gr. "przeciwprostokątna".

Definicja hiperbole sprzężone:
Co to jest hiperbola) o wspólnych asymptotach i prostokącie średnicowym, położone we wzajemnie uzupełniających się sektorach, na jakie asymptoty dzielą płaszczyznę obu hiperbol i mające te same półosie z tym HYPOTENUSA.
Definicja hipoteza statystyczna:
Co to jest dotyczące rozkładu badanej cechy albo wartości jakiegoś wyznacznika tego rozkładu. W pierwszym przypadku hipoteza nazywa się nieparametryczną, a w drugim - parametryczną. Przyjęta hipoteza HYPOTENUSA.
Definicja harmoniczny szereg:
Co to jest zobacz szereg harmoniczny HYPOTENUSA.
Definicja hipersfera:
Co to jest przestrzeni euklidesowej dla n ≥ 3 to jest powierzchnia n-wymiarowej kuli, a więc (n - 1) - wymiarowa powierzchnia o równaniu postaci gdzie a1,..., an są współrzędnymi środka hipersfery, a r > 0 jest HYPOTENUSA.

Czym jest Hypotenusa znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: